පිටතට පෙනෙන ශ්‍රවණ උපකරණ ඔබට ගැටලුවක්ද?

ශ්‍රවණ උපකරණයක් යනු ශ්‍රවණ ඌණතා ඇති පුද්ගලයන් සදහා නිපදවා ඇති ශබ්දය වර්ධනය කර ලබා දෙන කුඩා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයකි.. එය නොඇසෙන ශබ්ද වර්ධනය කර කනට ලබා දෙමින් ශ්‍රවණඌණ පුද්ගලයන්ට ඇසීම සහ සන්නිවේදනයට උපකාර කරමින් ඔවුන්ගේ ජිවිතයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කරනු ලබයි. වර්තමානයේ බොහෝ දෙනාට ගැටළුවක් වන ශ්‍රවණ උපකරණ බාහිරට පෙනිමට විසදුමක් ලෙස කන තුළ පළදින ශ්‍රවණ උපකරණය හදුන්වා දී ඇත. නමුත් ඕනෑම අයෙකුට කන තුළ පලදින ශ්‍රවණ උපකරණයක් පැලදිය නොහැක. එයට ශ්‍රවණ ඌණතාවයේ ප්‍රමාණය මෙන්ම වර්ගයද බලපායි. ස්නායුගත ශ්‍රවනාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට කන තුළ පළදින ශ්‍රවණ උපකරණ භාවිතය ගැටළුවක් නොවන අතර පිටත කන ආශ්‍රීත රෝග තත්ව ඇති අයට සුදුසු නොවේ. පුද්ගලයාගේ ජිවන රටාවද මේසදහා බලපායි .මෙහි ඇති ප්‍රධානම වාසිය වන්නෙ පිටතට නොපෙනීමයි. මේ නිසා සමාජය තුළ වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන රැකියා වන්හි නිරත පුද්ගලයන්ට මෙය වඩාත් උචිතවේ. කුඩා දරුවන්ට මෙන්ම ඇසීම ඉතාමත් අඩු පුද්ගලයන්ට මෙම උපකරණය නොගැලපේ. කන තුළ පලදින උපකරණය එය පලදිනු ලබන පුද්ගලයාටම සුවිශේෂී ලෙස කනයෙහි හැඩයට නිපදවනු ලබයි. කුඩා දරුවන්ගේ වර්ධනය සමග ශ්‍රවණ නාලයේ වෙනස්වීම් සිදුවන බැවින් ඔවුනට මෙය උචිත නොවේ. උපකරණයේ කුඩා බව නිසා ශබ්දය වර්ධනය කළ හැකි ප්‍රමාණය සීමා සහිත බැවින් ශ්‍රවණය ඉතා අඩු පුද්ගලයන්ටද (Profound hearing loss) මෙය උචිත නොවේ.

කන තුළ පළදින ශ්‍රවණ උපකරණයක් පැළදීමෙ වාසි ලෙස ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩාවීම සහ පිටතට පෙනීම අඩු වීම (මේ නිසා කන තුළ පළදින ශ්‍රවණ උපකරණ තරුණ අය අතර වඩා ජනප්‍රියව ඇත), උපකරණයේ මයික්‍රොෆෝනය ශ්‍රවණ නාලය ඇතුළතම පවතින නිසා කන පිටත පළදින උපකරණ වලට වඩා දුරකථන භාවිත කිරිම පහසුවීම, කන් පෙත්ත හරහා ඇතුළු වන ස්වභාවික ධ්වනි තරංග වලට බාධා නොවීම නිසා ඉදිරියෙන් හා පසුපසින් එන ශබ්ද පැහැදිලිව හා දිශානුකූලව හදුනා ගැනීමේ පහසුව කන පිටුපස පළදින උපකරණ වලට වඩා වැඩිවීම, කන තුළ පළදින උපකරණ ඩිජිටල් වන නිසා පැහැදිලි ලෙස ශබ්ද ඇසීමේ හැකියාව පවතින අතර පැළදීම පහසු බව කන පිටුපස පළදින උපකරණ වලට වඩා වැඩිවීම දැක්විය හැකිය. කන තුළ පළදින ශ්‍රවණ උපකරණයක් පැළදීමෙ අවාසි ලෙස ඉතා කුඩා හා අස්වාභාවික හැඩයෙන් යුතු ශ්‍රවණ නාල සදහා මෙය උචිත නොවීම, කලාදුරු මගින් උපකරණයේ මයික්‍රෆෝනය අවහිර විය හැකි බැවින් ඒ පිලිබදව අවධානය යොමු කල යුතුවීම, ශබ්දය පිටතට ප්‍රතිපෝෂණය වීමෙ හැකියාව කන පිටුපස පළදින උපකරණ වලට වඩා ඇතම් විට වැඩිවීම, පෙනිම ඉතා දුර්වල සහ ඇගිලි තුඩු වෙව්ලන වයසින් වැඩි පිරිස් හට මෙම උපකරණය සිරු මාරු කිරිම අපහසුවීම දැක්විය හැකිය.

කෙසේවුවද මෙම අවාසිදායක තත්ත්වයන්ද මග හරවා ගනිමින් නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් නිපදවූ කන තුළ පළදින ශ්‍රවණ උපකරණ වර්තමානයේ දැකිය හැකිවේ. ශ්‍රවණ උපකරණයක් ගැනීමට පෙර එය පැළද අත්හදා බැලීම සුදුසු වන අතර පළපුරුදු ශ්‍රවණවේදියෙකුගේ සහය ලබා ගැනීමද නිවැරැදි ශ්‍රවණ උපකරණයක් තෝරා ගැනීමට උපකාරවේ. මේ අනුව පැහැදිළි වනුයේ ශ්‍රවණාබාධයක් යනු තවදුරටත් සගවා ගෙන සිටිය යුතු ආබාධයක් නොවන අතර නියමිත පරිදි ගැළපෙන ශ්‍රවණ උපකරණයක් පැළදීම මගින් ඔබගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගනිමින් කායික මානසික සාමාජීය යහපැවැත්මෙන් යුතූව දෛනික කටයුතු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනබවය.


Featured Posts