ඔබට ගැලපෙන ශ්‍රවන උපකරණය නිවැරදිව තෝරා ගන්නේ කෙසේද ?

ඔබටත් ශ්‍රවන උපකරණයක් භාවිතා කල යුතු බව ෙවෙද්‍යවයෙකු විසින් නියම කර තිබේද?එසේත් නැතිනම් ශ්‍රවනවේදියකු ලවා ශ්‍රවන පරීක්ෂණයක් මගින් ඔබේ ඇසීම අඩු බවට සනාථ කර තිබේද ?

එසේනම් මීළඟ ගැටලුව ලෙස ශ්‍රවන උපකරණයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න ඔබේ සිතට නැගිය යුතුය.

ශ්‍රවන උපකරණයක් පැළඳිය යුතු බව නිර්දේශ කිරීමට ප්‍රථම ශ්‍රවන පරීක්ෂණයක් (Pure Tone Audiometry test) කර තිබිය යුතුමය.එම පරීක්ෂණයේදී ඔබේ ශ්‍රවනය කෙතරම් දුරකට හානි වී ඇතිද යන්න ශ්‍රවනවේදියකුට තීරණය කල හැක. එපමණක් නොව, සිදුවී ඇත්තේ කුමන දෝෂයක්ද, එය සිදුවී ඇත්තේ ශ්‍රවන පද්ධතියේ කිනම් ස්ථානයේද සහ මේ සඳහා පිළියම ශ්‍රවන උපකරණයක්ද? එසේත් නැත්නම් මෙම පුද්ගලයා ෙවෙද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කල යුතුද යන්නත් තීරණය කල හැක.

අප සමාජයේ දක්නට ලැබෙන්නේ, ශ්‍රවන දෝෂයක් එසේත් නොවේනම් ශ්‍රවනය අපැහැදිලි වීමක් සිදු වූ පමණින් එම පුද්ගලයා මොනයම් හෝ ආකාරයකින් ශ්‍රවන උපකරණයක් භාවිත කිරීමට පෙළඹවීමයි. එහෙත් ශ්‍රවනවේදින් ලෙස අපට මෙය අනුමත කල නොහැක. මන්ද යත් සමහර විටක උගුර,කණ,නාස පිලිබඳ ෙවෙද්‍යවයෙකු වෙතට මෙම පුද්ගලයා යොමු කිරීමෙන් එම රෝගයට ප්‍රතිකාර කර සුව කල හැකි විය හැකි බැවිනි. එසේත් නැත්නම් ශ්‍රවන උපකරණයක් නිසි ආකාරව ශ්‍රවන දෝෂයට සකසා නොතිබුණහොත් එමගින් එම පුද්ගලයාගේ පවතින ශ්‍රවන තත්වයට උවද හානි දායක විය හැකි බැවිනි. මේ සඳහා පිළියම ලෙස සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රවනවේදියකු ලවා ඔබට පරීක්ෂණ කර දැන ගත හැක.

ඔබට ශ්‍රවන උපකරණයක් භාවිත කිරීමට සිදුවී ඇත්නම් ඒ සඳහා ශ්‍රවනවෙදියකුගේ සහය ලබා ගත යුතුය. එහිදී ඔබගේ ඇසීම අඩුවීමට අදාලව වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය ශබ්ද ප්‍රමාණයන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් නිවැරදිව සකසා ගත හැක. අනවශ්‍ය ශබ්ද ඉවත් කර පැහැදිලි ශබ්ද නිවැරදිව කණට යොමු කිරීම / Digital ශ්‍රවන උපකරණ ශ්‍රවන දෝෂයට අනුව සකස් කිරීම මගින් ඔබට අපහසුවකින් තොරව නැතිවූ ශ්‍රවනය ආපසු ලබා ගත හැකි වනු ඇත. මෙහිදී ඔබ යොමු වන්නේ Analog ශ්‍රවන උපකරනයකටද Digital ශ්‍රවන උපකරනයකටද යන්න ඔබේ ශ්‍රවන පරික්ෂකගෙන් අසා දැන ගත යුතුය.

Analog උපකරණයනකින් හඬ වර්ධනයක් පමණක් සිදු වන අතර, Digital උපකරණ භාවිතයේදී පරිඝනකගත දත්ත මගින් හඬ වර්ධනයට අමතරව වචනවල ඇතිවන අපහැදිලිතවයන්ද නිවැරදි කල හැක. Analog උපකරණ ශ්‍රවන දෝෂයට අනුව විශේෂයෙන් නිවැරදි කිරීමක් සිදු නොවන අතර එහිදී සියලුම ශ්‍රවන දෝෂ සඳහා එකම ආකාරයෙන් ශබ්ද සකසනු ලැබේ. එහෙත් Digital උපකරණ වලදී එක් එක් පුද්ගලයාගේ ශ්‍රවන ඌනවතාවයේ ප්‍රමාණය සිදු වී ඇති ආකාරය පිරික්සමින් ඒවා එකින් එක නිවැරදි කරයි. එම නිසා ඔබට වචන වල අපැහැදිලිතාවයන් නිවැරදි කර ගත හැක. එත් සමගම එක් එක් පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව හා එම පුද්ගලයා සිටින පරිසරය වෙනස් වීමත් සමඟ ශ්‍රවන උපකරණයේ සැකසිම විවිධ වේ.

කෙසේ උවත් ඔබ භාවිත කරන්නේ Analog වර්ගයේ උපකරණයක් නම්, ඔබට හානි වූ ශ්‍රවනය ඒ ආකාරයෙන්ම සකසා ගැනීමට හැකියාව නොලැබේ. සරලව ගත් කල එමගින් ශබ්ද මෙන්ම ඝෝෂාවද වැඩි වන නිසා ඔබට ශ්‍රවන දෝෂය ලෙස පැවතුනේ වචන අපැහැදිලිතාවයක්නම්, එය නිවැරදි කිරීමට මෙම වර්ගයේ උපකරණ සුදුසු නොවේ. කෙනෙක් Analog ශ්‍රවන උපකරණ භාවිත කරන විට එය ඝෝෂාකාරී මෙන්ම කරදරකාරීද විය හැක. මන්ද යත් එක් එක පුද්ගලයන්ගේ දෝෂයන් පරීක්ෂණ වාර්තාවලට අනුව නිරීක්ෂණය කල විට එහි සියලුම ශබ්ධ එකම ආකාරයෙන් අඩු වීමක් දක්නට නොලැබේ. එම නිසා එක්‌ එක් ශබ්ධ වර්ධනය කල යුතු වන්නේද වෙනස් ආකාරයෙනි. නිවැරදිව ශ්‍රවන දෝෂය සකස් කල නොහැකි හෙතුව නිසාවෙන් ඔබට නිවැරදිව ශබ්ධ ඇසීම වැලකි යනු ඇත. විශේෂයෙන් ඝෝෂාකාරී පරිසරයන් තුලදී කෙනෙක්ගේ කතාව පැහැදිලිව ඇසීමට මෙම උපකරණය මගින් අපට ලැබෙන සහාය ඉතා අඩුය. මෙහිදී සමහර විටක "ෂෝ " ශබ්දයක් එසේත් නැත්නම් ඝෝෂාවක් ඇති විය හැක.

ඔබේ ශ්‍රවන දෝෂය එක් කණකට පමණක් සිමා වී ඇත්නම් ඔබට ඒ සඳහා පමණක් උපකරණය පැළඳීම ප්‍රමාණවත් වන නමුත්, එය කන් දෙකටම බලපා ඇත්නම් එය කණකට පමණක් ශ්‍රවන උපකරණයක් භාවිත කිරීම මගින් නිවැරදිව 100% ක්ම දෝෂය නිවැරදි කිරීමක් සිදු නොවේ. මන්ද යත් අප සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට ඇසිම සිදු වන්නේ කන් දෙකින්ම ලබා ගන්නා ශබ්ධ තරංග ශ්‍රවන ස්නායු මගින් මොලයට ගමන් කිරීමෙන් ශබ්ධ හඳුනා ගැනීමයි. එහෙත් දෙපසින්ම ඇති ශ්‍රවන දෝෂයකින් එක කණක් පමණක් නිවැරදි කිරීමෙන් ඔබගේ මොලයට ශබ්ධ තරංග නිසි ආකාරව ගමන් කිරීමක් සිදු නොවිය හැක. එම නිසා ඔබට ශබ්ධ පැහැදිලිතාවය තවදුරටත් නිවැරදිව සිදු නොවී ඇති බව දැනිය හැක.

මේ කරුණු කෙසේ උවත් ඔබගේ ශ්‍රවන උපකරණය තොරාගැනීම ඔබේ ශ්‍රවන දෝෂය මත වෙනස් විය හැක. ඔබගේ ශ්‍රවන ගැටලුව නිවැරදිව ශ්‍රවනවෙදියාට යොමු කිරීමද ඔබට නිවැරදිව උපකරණයක් තොරා ගැනීමට උපකාරී වේ.

තවද උපකරණ පළඳින්නේ කණ පිටුපසින්ද එසේත් නැත්නම් කණ තුලට වන්නට බාහිර ශ්‍රවන නාලය තුලද යන්න ඔබට තීරණය කල හැක. බොහෝ පුද්ගලයන් ශ්‍රවන උපකරණයන් මිලදී ගැනීමේදී සලකා බලන්නේ පිටස්තර පුද්ගලයන් මෙය දකීද යන්නයි. එම කාරණය නිසාම ඔබට ශ්‍රවන උපකරණ පැලන්දිමේදී එය ඉතා කුඩා ආකාරයෙන් සකසා ගැනීමට හැකියාව ඇත. උපකරණය කණ තුලට පැළඳීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන් එය ශ්‍රවනවේදියාගෙන් අසා නිවැරදි තීරණය ගත යුතුයි. උපකරණ කණ තුලින් පළදීද යන්න තීරණය කිරීමට ශ්‍රවන දෝෂය බලපාන අතර සියලුම ශ්‍රවන දෝෂ සඳහා මේවා සුදුසු නොවිය හැක. ඔබගේ ශ්‍රවන දෝෂය සඳහා ශ්‍රවන උපකරණයක් පළඳින විට එය සුදුසු ස්වරුපය ඔබගේ ශ්‍රවනවෙදිගෙන් අසා දැන ගැනීම ඔබට තාක්ෂණික දියුනුකම් සහිත උපකරණ තොරා ගැනීමට මග පෙන්වීමක් විය හැක.

ප්‍රධාන වශයෙන් ශ්‍රවන උපකරණයක් තොරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු වන්නේ බාහිරින් පෙනෙන අයුරු, එය තමන්ගේ එදිනෙද වැඩ කටයුතු වලදී පාලනය කරන අයුරු හා එය ක්‍රියා කරන අයුරු යන කරුණු වේ. එසේ උවත් එම කරුණු වලට අමතරව එය මිලදී ගත් පසුව භාවිත කරණ ආකාරය, එයට හානියක් වූ විට ඒ සඳහා කෙතරම් කාලයක් වගකීම් දරයිද, එසේත් නැත්නම් එය අක්‍රිය වූ විට සාදා ගැනීමට හැකියාව තිබේද හා වෙනසක් වූ විට එහි program වෙනස් කල හැකිද යන්න ඔබ ශ්‍රවනවෙදියාගෙන් අසා තහවුරු කර ගත යුතුය. එම තොරතුරු සනාථ නොවන්නේ නම් ඔබ මිලදී ගන්නා ශ්‍රවන උපකරණය පිළිබඳව දෙවරක් සිතා බැලිය යුතුය.

මේ සියලුම තොරතුරු දැනගැනීමෙන් අනතුරුව ඔබට නිවැරදිව ශ්‍රවන උපකරණයක් තෝරා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

ඔබට සුදුසුම ශ්‍රවන උපකරණය නිවැරදිව තෝරා දීම සඳහා අපගේ විෂන් කෙයාර් ඔප්ටිකල්ස් පුද්. සමාගමේ සුදුසුකම්ලත් පළපුරුදු ශ්‍රවනවෙදි න්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් දිවයින පුරා ඇති සියලුම අප ආයතන ශාඛා වල සිටින අතර,

ඔබ නගරයේදීම මෙම සේවාවන් ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත. වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඔබ නගරයේ ඇති විෂන් කෙයාර් ආයතනය වෙත යොමු වන්න.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 077 77 69706


Featured Posts